MSPS » Školení

Školení statistiky, zpracování dat a dataminingu v programu SPSS a jiných statistických software

Dovolujeme si vám nabídnout školení statistiky, zpracování dat a dataminingu v programu SPSS, ale i ostatních statistických software (Statgraphics, NCSS, SAS, Excel, R, Statistica). Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, kterých využíváme při řešení konkrétních projektů. Se školeními tohoto zaměření máme velké zkušenosti, navíc můžeme nabídnout úzké propojení s praxí.

Jednotlivé metody jejichž použití je nezávislé na použitém software jsou prezentovány přímo na konkrétních praktických příkladech a vysvětleny laicky s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí. Pro pochopení postačí základní znalost SŠ matematiky.

Podle vašich požadavků můžeme naše školení směřovat následujícími směry:

  • Školení statistiky, zpracování dat a dataminingu
  • Školení SPSS, NCSS, SAS, Excel, R, Statistica
  • Školení dataminingu

Komu je naše školení určeno? Firmám zabývajícím se výzkumem trhu, mediálním organizacím, marketingovým a PR společnostem, výzkumným ústavům a vědeckým pracovníkům, státní sféře a vůbec komukoliv, kdo se zabývá statistickým zpracováním dat a má chuť se v tomto oboru zdokonalit.

Které statistické metody vám na školení chceme ukázat? Korelační analýza, regresní analýza, analýza kontingenčních tabulek, analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, shlukovací analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad, jednovýběrový t test, dvouvýběrový t test, párový t test, neparametrické testy….

Školení SQL databází a Microsoft .NET technologií

  • MS SQL, MySQL, PostgreSQL
  • MS SQL Business Intelligence
  • Programovací a skriptovací jazyky: C#, ASP .NET
  • WPF, WCF, WF, LINQ

Databáze a technologie Microsoftu tvoří velkou část našeho technologického portfólia, proto nedílnou součástí našich služeb jsou i školení, která našim zákazníků umožňí širší i detailní porozumění technologií používaných při řešení projektů.

Školení jsou zaměřena buď na správu systémů (pro správce serverů a aplikačních řešení) nebo na vývoj aplikací (pro vývojové pracovníky - analytiky, programátory). Náplň školení je vždy připravena na klíč dle Vašich potřeb a přání.

Školení probíhá přímo u vás, nebo v námi pronajímaných školících střediscích.

Matematické a statistické projekty a software