MSPS » Business Intelligence

Business Intelligence

Nové možnosti snížení nákladů a zvyšení zisků ve vaší společnosti

Společnosti se často setkávají s problémem, že mají jednotlivá data roztroušená v mnoha specializovaných aplikacích. Management se poté rozhoduje na základě nekompatibilních reportů, které jsou vytvářeny v různých systémech a z různých databází. S narůstajícím množstvím dat, které musí každá společnost spravovat, vzrůstá poptávka po efektivních možnostech jejich spojení a zpracování v kontextu celé organizace. Řešením tohoto problému se zabývá Business Inteligence, jejímž výsledkem jsou komplexní a nepokroucené podklady pro správné a rychlé rozhodování.

Části Business Intelligence řešení

 • BI konsoliduje data z různých systémů v jednom centrálním úložišti (datovém skladu) a vytváří z nich smysluplné informace, které jsou dostupné přímo z vašeho webového prohlížeče
 • Nejdůležitější informace a komplexní obraz o momentálním stavu společnosti/oddělení/procesu poskytují dashboardy (palubní desky), které jsou šité na míru pro konkrétního uživatele či roli v organizační struktuře
 • Reporty poskytují detailní informace o dějích unvnitř vaší organizace, na trhu nebo ve výrobním procesu
 • Při analýzách jsou v datech objevovány utajené souvislosti s využitím technologie datových OLAP kostek
 • Data Mining (dolování dat) přináší důležitá poznání z vašich současných dat. Zahrnuje předpovědi vývoje (prodejů, zatížení, atd.), analýzu zákazníků (segmentace, hodnocení rentability, hodnocení komunikace, fraud), analýzu prodejů, produktů a prodejních kanálů (cross-sell, rentabilita, atd.)

Přínos Business Intelligence pro vaší společnost

 • Sledování výkonnosti společnosti/oddělení/procesů
 • Porozumění směřování nákladů a identifikace možností jejich snížení bez ohrožení kvality
 • Sledování rentability zákazníků, segmentů, produktů a prodejních kanálů
 • Lepší poznání zákazníků a jejich chování
 • Zefektivnění zásobování a dodávek, uvolnění nadbytečných zdrojů
 • Automatizace doposud manuálního reportingu a on-line přístup k reportům
 • Propojení dat z různých systémů v jednom reportu
 • Zrychlení tvorby a přístupu k reportům

Matematické a statistické projekty a software