MSPS » AristoTelos

AristoTelos

Komplexní řešení optimalizace a řízení lidských zdrojů vašeho call centra

ArtistoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů (workforce management) vašeho call centra. AristoTelos znamená v řečtině "Nejlepší výsledek". My děláme vše pro to, aby se úspěšnost při nasazení co nejvíce přiblížila názvu.

AristoTelos byl vyvinut pro menší a střední call centra, ale může být použit i pro call centra čítající sto a více agentů. Je vhodný pro jednoduchá call centra i multi-skill call centra (například call centra s multilingválními agenty operujícími na různých jazykových linkách), provozující aktivní (outbound) i pasivní (inbound) telemarketing.

Co AristoTelos umí a může vašemu call centru přinést

 • Efektivně a operativně řídit počet agentů v call centru
 • Plánovat přestávky, směny, školení, dovolené
 • Předpovídat počty hovorů na jednotlivých linkách až na několik týdnů dopředu
 • Odhalit a předejít nedostatečnému počtu agentů pro dosažení požadované míry obslužnosti
 • Přehledně graficky prezentovat veškeré informace o provozu call centra, které potřebujete znát pro jeho efektivní řízení
 • Reportovat data nezbytná pro kvalitní řízení call centra
 • Komunikovat v českém a anglickém jazyce s možností rozšíření o další jazykové mutace

V čem je AristoTelos lepší než erlangovy kalkulačky

 • Věrně simuluje chod call centra, nedopouští se matematických aproximací
 • Pracuje s jednotlivými agenty, plánuje přestávky, směny, dovolené
 • Obsahuje reporting nezbytný pro kvalitní řízení call centra
 • Vhodný pro multi-skill call centra

V čem je AristoTelos lepší než velké manažerské systémy

 • Cenově dostupný i pro menší call centra
 • Tým MSPS sídlí v České republice a je schopný do AristoTela zapracovat klientské požadavky během několika týdnů

Schéma, postup při optimalizaci pomocí AristoTela a další informace naleznete v našem propagačním materiálu.

Velmi rádi Vám AristoTela předvedeme, popřípadě domluvíme prezentaci jeho použití přímo v provozu.

Matematické a statistické projekty a software