MSPS » Úvodní stránka

Matematické a Statistické Projekty a Software

Společnost Matematické a statistické projekty a software s.r.o. (MSPS) se od svého založení v roce 2008 orientuje na využití matematických a statistických metod k analýze a optimalizaci průmyslových a business procesů.

Hlavním zaměřením MSPS je vývoj a realizace business intelligence řešení, integrace dat, reporting, pokročilé analýzy dat a vývoj a implementace software pro plánování směn a optimalizaci lidských zdrojů AristoTelos.

Možnosti našich řešení

Aplikujeme matematiku, statistiku a ekonometrii v konkrétních ekonomických a průmyslových situacích. Pomocí výpočetních modelů a simulací se snažíme najít optimální řešení daných problémů.

Je nám jasné, že uživatel nepotřebuje znát matematická pozadí řešení, ale potřebuje efektivně a hlavně rychle využívat jejich výsledků.

Na základě navržených modelů proto vytváříme na míru odpovídající software, umožňující okamžité využití zjištěných výsledků v praxi. Tím se stávají naše řešení pro vás komfortními.

Kromě softwaru na míru vyvíjíme a implementujeme workforce management software AristoTelos pro řízení lidských zdrojů v kontaktních centrech a dalších provozech hromadné obsluhy.

Velké množství zajímavých a cenných informací je skryto v datech. Zabýváme se proto také statistickým zpracováním a vyhledáváním souvislostí ve velkých datových souborech. Využitím metod dataminingu získáváme hodnotné informace z vašich dat. Vyhodnocujeme například návratnosti kampaní, analyzujeme zákaznické databáze, hledáme souvislosti a možné korelace a snažíme se z dat vypátrat všechno to, co vám pomůže efektivně řídit vaši firmu, projekt či zaměstnance.

Naše hlavní oblasti působení jsou call centra, telekomunikace, bankovní sektor, mediální sféra, věda a výzkum, logistika, ale zabýváme se i projekty v jiných odvětvích, kde se využívá matematika, statistika a ekonometrie.

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.

Matematické a statistické projekty a software